Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
01 / 03

Kościół

02 / 03

Matka Boska

03 / 03

Krzyż

czarnyy

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, która modlili się codziennie na różańcu. Mogą należeć do niego dzieci, młodzież i dorośli.
Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża składa się z 20 osób (wcześniej tworzono 15-osobowe Róże), a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, w taki sposób, by w jednej Żywej Róży były odmawiane każdego dnia wszystkie tajemnice, w sumie dwadzieścia. Na czele Róży stoi Zelatorka. Ma ona obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Celem Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Do odmawiania różańca zachęcał, zwłaszcza Papież Jan Paweł II, jak i sama Maryja w objawieniach w Lourdes i Fatimie.
W naszej parafii mamy kilka Żywych Róż pań.

W 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae poszerzył Różaniec o tajemnice światła. Pragnął by był on streszczeniem Ewangelii w rozważanych tajemnicach.


I. Tajemnice radosne - odmawia się w poniedziałki i soboty
    1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
    2. Nawiedzenie św. Elżbiety
    3. Narodzenie Pana Jezusa
    4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
    5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

II. Tajemnice światła - odmawia się w czwartki
    1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
    2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
    3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
    4. Przemienienie na Górze Tabor
    5. Ustanowienie Eucharystii

III. Tajemnice bolesne - odmawia się we wtorki i piątki
    1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
    2. Biczowanie Pana Jezusa
    3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
    4. Niesienie krzyża na Kalwarię
    5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

IV. Tajemnice chwalebne - odmawia się w środy i niedziele
    1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
    2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
    3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów
    4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
    5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

1% podatku

fsrnAby przekazać 1% podatku za 2015 rok, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja": 0000262774. Więcej informacji...

Kontakt

Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 37a
62-700 Turek

ks. Paweł Zalewski.

+48 518 014 853

pzalewski@diecezja.wloclawek.pl

BS Konin Oddział Turek
04 8530 0000 1000 1677 2000 0010

Szukaj