Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
01 / 03

Kościół

02 / 03

Matka Boska

03 / 03

Krzyż

Działający od kilku lat Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich, wytrwale pełni swoją misję na rzecz osób chorych, starszych i samotnych. Obecność przy drugim człowieku, zwłaszcza tym w potrzebie, jest jednym z najpiękniejszych wymiarów miłości. Każdego miesiąca odbywają się formacyjne spotkania Zespołu, w celu planowania poszczególnych zadań. Jednym z takich zadań jest organizowanie corocznej Wigilii. Galeria

 logoNie wystarczy zaradzić potrzebom kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, należy jednocześnie zaspokoić jego pragnienie wartości i głębokich odpowiedzi. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Zarówno gdy chodzi o projekty na małą skalę, jak i o wielkie przedsięwzięcia, wolontariat
w każdym przypadku powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie.
Iluż wolontariuszy poprzez odważne zaangażowanie się na rzecz bliźnich dochodzi do odkrycia wiary! Chrystus, który zachęca, aby służyć Mu w ubogich, przemawia do serca tego, kto staje się ich sługą. Pozwala doświadczyć radości miłości bezinteresownej, miłości, która jest źródłem prawdziwego szczęścia.

Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 XII 2001r.)

W Kościele Powszechnym najlepszą drogą do budowania i dawania miłości jest wspólnota parafialna. Parafia najbardziej realizuje program cywilizacji miłości poprzez swoją działalność charytatywną. Wspólnota parafialna powinna reagować na wszystkie potrzeby i zagrożenia zauważalne w swoim środowisku. Najbardziej widoczne grupy ludzi potrzebujące miłości to starsi, chorzy, samotni i żyjący w rodzinach patologicznych. Zaspokajaniem potrzeb tych grup ludzi zajmują się powstające przy parafiach zespoły charytatywne.
Przy naszej parafii działa Parafialny Zespół CARITAS (statut). Pomagamy potrzebującym dzięki bezinteresownej i wspaniałej pomocy Was - naszych współparafian, którzy swą hojną jałmużną ratujecie bliźnich będących w potrzebie.

1% podatku

fsrnAby przekazać 1% podatku za 2015 rok, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja": 0000262774. Więcej informacji...

Kontakt

Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
Kaczki Średnie 37a
62-700 Turek

ks. Paweł Zalewski.

+48 518 014 853

pzalewski@diecezja.wloclawek.pl

BS Konin Oddział Turek
04 8530 0000 1000 1677 2000 0010

Szukaj